Beräkna QALY-vikter i STATA

QALY Quality-Adjusted Life Years(Kvalitetsjusterade levnadsår), förkortas QALY, används inom Hälsoekonomin och kan förenklat sammanfattas som ett mått, med vilket man kan väga olika medicinska insatser mot varandra. Det här exemplet på hur man kan beräkna QALY-vikter är genomfört med hjälp av statistikprogrammet STATA. Jag utvecklar inte QALY-begreppet i denna bloggpost, utan hänvisar till andra källor på nätet. …

Continue reading ‘Beräkna QALY-vikter i STATA’ »

Share

Skapa nya ark automatiskt i Excel

Nivå: medelsvår I det är exemplet visas ett enkelt makro på hur du automatisk skapar 5 st. nya kalkylark i Excel. För att testa exemplet gör följande: Gå in i Excel’s Visual Basic Editor eller tryck tangterna Ctrl+F11 samtidigt. Skriv in nedanstående kod i en kodmodul. Sub SkapaArk() ‘Skapa 5 Excelark… For counter = 1 …

Continue reading ‘Skapa nya ark automatiskt i Excel’ »

Share

AJAX ger förslag och söker automatiskt upp ämnen ur en databas

Jag har börjat titta på s.k web applications och att bygga web tjänster med hjälp av AJAX. Jag skall erkänna att jag är ganska novis på området än så länge, även om jag sysslade med webbutveckling i början av 2000-talet. Tekniken som helhet har funnits ett tag och det är helt klart en mycket intressant …

Continue reading ‘AJAX ger förslag och söker automatiskt upp ämnen ur en databas’ »

Share