Hur man skapar slumptal i ett datamaterial med hjälp av ACCESS

Nivå: Avancerad nivå Förutsättningar: Det här exmplet förutsätter att du är mycket förtrogen med hur man arbetar med egentillverkade funktioner skrivna VB (Visual Basic programmering) och hur du implementerar dessa funktioner i en ACCESS-fråga, som sedan exekveras. Inledning Antag att vi har ett stort datamaterial, i en Access-tabell, och att vi vill kunna förbereda datamaterialet, …

Continue reading ‘Hur man skapar slumptal i ett datamaterial med hjälp av ACCESS’ »

Share