Hur man använder dataområde för att ta reda på flest antal observationer i ett Excel-kalkylark

Nivå: Avancerat

Säg att du har sammanställt mätvärden i ett kalkylark, med olika variabler. Nu är frågan, kan jag ta reda på hur många observationer jag har med mätvärden för 1, 5, 10 osv. i hela materialet? Javisst, går det! Jag skall visa en enkel metod, för hur man besvarar frågan. Hela materialet i detta fall, är lika med ett område med data i ett kalkylark.   För att bättre förstå förutsättningar för exemplet, se nedanstående bild:

Excel kalkylark med data

Kommentar till bilden: Vi har ett kalkylark med data och variabler. Frågan är alltså, hur många mätvärden med siffran 1 finns det totalt i helata materialet? Hur många finns det med mätvärdet 5 finns det osv.?

Lösningen: Vi skall använda den inbyggda Excel-funktionen ANTAL.OM och definiera ett dataområde.

Steg 1 – Definiera ett dataområde

Det första steget, är att definiera området med data och ge det ett namn. I bilden nedan framgår det gråa området. Detta område kommer att bli vårt dataområde. Vi kan se att dataområdet sträcker sig från cell B3 till cell K22. På Excel-språk skrivs detta B3:K22. För att göra det enklare namnger vi området Dataområde. Vad vi sedan gör är att ställa markören ovanför kolumn A och skriva Dataområde och sedan trycker ENTER. Klart! Vi har nu definierat vårt Dataområde.

Excel dataområde

Steg 2 – Bestäm vad vi skall leta efter

Nu när dataområdet är definierat, skall vi tala om för Excel vad vi ska leta efter. Detta gör vi genom att använda den inbyggda Excel-funktionen ANTAL.OM. I en kolumn ställer vi upp de värden vi skall leta efter. Du ser dessa värden under kolumnen med namnet Värden.

Excel dataområde

Steg 3 – Skriv in formeluttrycket

Slutligen skall vi skriva in formeluttrycket. Vi gör detta i kolumn N och namnger kolumnen Antal obs. Se bilden nedan.

Excel formelbeskrivning

Kommentar till bilden: I kolumnen Antal obs. visas beräkningar från dataområdet. Tittar vi den kolumnen framgår det tydligt vad som händer. Först säger vi åt Excel att vi vill leta efter värdet 1 hela dataområdet (den blåfärgade ytan). När vi hittar värdet 1, som står angivet i cell M3 (rödmarkerat) skall vi skriva antalet vi hittar till cellen N3, osv. Jag har här bara visat hur vi räknar fram värdet i första cellen N3. De återstående beräkningarna får vi fram genom att använda funktionen Autofyll i Excel.

Referenser

https://support.office.com

Share