Skapa ett candlestick-diagram i Excel

I den här bloggposten visar jag hur man skapar ett candlestick-diagram i Excel. Enkelt uttryck är ett candlestick-diagram en grafisk analysteknik som används för att analysera börsutvecklingen för en aktie eller tillgång.

(Syftet är inte att beskriva eller förklara candlestick-diagram i sig, utan hur man tekniskt gör dem i Excel. Vill du veta mer om candlestick-diagram föreslår jag att du söker på nätet. Det finns många hemsidor som beskriver hur man använder dem och förstår dem.)

Candelstick diagram

Med detta sagt, är det dags att se hur man går tillväga i Excel. Det svåraste momentet är att data måste vara formaterade i en speciell ordning. När man väl har detta, är det andra relativt enkelt.

För att tillverka ett candlestick-diagram, måste data vara formaterat i följande ordning i Excel: Datum, Open, High, Low, Close.  Som nämndes tidigare är ordningen viktig! För varje börsdag visas råoljans pris i ordningen Open, High, Low, Close. Först finns aktuell börsdag, Date. Diagrammet hittar du i diagramguiden (se bilden nedan).

Diagramguiden som visar diagram av typen Candlestick. I svenska Excel hittar du diagremmet under Börs i diamgramgalleriet. 

Nedan finns en Excel-fil som du kan ladda ner för att testa på egen hand.

Share