Beräkna nettoarbetsdagar i Excel

Hur beräknar man antalet arbetsdagar, eller nettoarbetsdagar som det kallas i Excel? Hur många arbetsdagar är det under ett år? Hur många arbetsdagar är det mellan Påsk och Midsommar? Ja, ibland är det bra att kunna beräkna antalet arbetsdagar för en given tidsperiod. I den här bloggposten går jag igenom hur man gör i Excel med den inbyggda funktionen Nettoarbetsdagar. Nettoarbetsdagar skall förstås som antalet arbetsdagar, när man justerat för veckoslut(lördag-söndag) och våra helgdagar under året.  (Längre ned finns en länk där du kan ladda ner en excelfil och testa själv!)

Uppställning beräkning Nettoarbetsdagar i Excel (klicka bilden för att göra den större!)

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Det gulmarkerade området på bilden ovan, visar datumen för de svenska helgdagarna, 2017. I kolumn B3:B10 är datumen inskrivna och i kolumnen C3:C10 finns en förklaring till vilken helgdag det handlar om. Vad funktionen Nettoarbetsdagar gör är att den sedan exkluderar lördag och söndag, samt de definierade helgdagarna som vi angivit i området B3:B10. Klickar du på cellen D14, så framgår hur många arbetsdagar vi har totalt under 2017. Notera att cellområdet B3:B10 har absoluta cellreferenser, eftersom vi inte vill att området skall ändras utan användas som ett sorts uppslag mot de datum vi kontrollerar mot. Sedan är det bara att ange ett startdatum och ett slutdatum och vi kan kontrollera hur många arbetsdagar vi har för en aktuell tidsperiod.

Nettoarbetsdagar2017

 

Share