Hur du ändrar formatering på data i Excel

Oftast när man ta ut data från olika databassystem i Excelformat, kan man få data i olika formatering. Denna formatering kan ställa till det, om den data du exporterar är så kallade kolumner som är nycklar. Nycklar brukar användas när man skall matcha två tabeller. Ett exempel:

Vi har en kolumn med siffror i en cell och formateringen i cellen är på följande sätt:

12 1212120123

Totalt innehåller sifferserien 12 tecken. Det finns ett mellanslag efter siffran 12, innan sifferserien fortsätter. Mellanslaget i sifferserien ska tas bort, så att formateringen håller ihop, utan mellanslag. Så här vill vi att det ska se ut:

121212120123

Det enklaste och snabbaste sättet att formatera detta är att använda den inbyggda funktionen Ersätt. Funktionen Ersätt har följande syntax: Ersätt(Gammal_text;startpos;antal_tecken;ny_text)

Antag att vi har siffrorna som vi vill formatera i fältet C2 i ett kalkylark. Vi ställer oss i fältet C3 och skriver in följande kod:

=ERSÄTT(C2;3;1;””)

Kommentar till funktionen: I fältet C2, ska mellanslaget tas bort (Gammal_text).
Mellanslaget finns som position 3 räknat från vänster i fältet C2 (startpos)
Mellanslaget som ska tas bort är 1 position långt (antal_tecken)
Vi skall inte ersätta mellanslaget med någonting, därför anger vi tecknet ”” (ny_text).

Använd sedan autofyll för att ändra formateringen i återstående celler.

Share