Hur man konverterar textsträngar och siffror till korrekta datum i Excel.

Alla som har arbetat med Excel, vet att tid och datum är speciellt att hantera. Ibland kan det upplevas som svårt och krångligt. I den här bloggposten går igenom ett sätt att på ett relativt okomplicerat sätt, konvertera textsträngar och siffror till korrekt, formaterade datum i Excel. Öppnar man en fil i Excel, så försöker Excel att känna igen datum och tid automatiskt. Ibland går det inte så bra, eftersom data kan vara formaterad som text, även om det är siffror.

Ett exempel på hur man kan hantera detta:

Vi har en kolumn med textdata. Textdatat är skrivet, enligt svensk datumstandard: ÅÅÅÅMMDD. Ett exempel, uttryckt i siffror är, 20170701.  Problemet är att det inte är ett korrekt, formaterat datum. Hur löser man detta? Det enklaste sättet jag hittat, om man nu inte vill fördjupa sig i VB-kod och skriva funktioner, är att använda Excel-funktionerna; VÄNSTER, EXTEXT och HÖGER. (På engelska heter dessa funktioner Left, Mid och Right). Man använder dessa funktioner tillsammans, för att konvertera textdata till ett korrekt datum tillsammans med DATUM(Date)-funktionen.

Vi ska titta på ett exempel så blir det mer tydligt. I en tabell har vi följande data i Excel (se bilden nedan):

Konvertera text till datum

Kommentar:

  • Datum-funktionen sätter slutligen ihop ett korrekt datum, så uttrycket skrivet i sin helhet blir =DATUM(VÄNSTER(A2;4);EXTEXT(A2;5;2);HÖGER(A2;2))
  • Funktionen VÄNSTER(Left), letar i cell A2 och tar de 4 första tecknen från vänster räknat och skapar ”2015” som är år.
  • Funktionen EXTEXT(Mid) letar i cell A2. Funktionen börjar vid det femte tecknet och tar sedan två tecken åt höger. Detta skapar ”04”, som är månaden.
  • Funktionen HÖGER tar de två första tecknen, med start från höger, riktning vänster. Detta skapar dagen “01”, som en del av datumet.

Använder du en engelsk version av Excel ser uttrycket ut på följande sätt:

=DATE(LEFT(A2,4),MID(A2,5,2),RIGHT(A2,2))

Sammanfattningsvis: vad vi har gjort är att delat upp textsträngen i kolumnen DateString i olika delar och sedan satt ihop delarna till ett korrekt formaterat datum I Excel, kolumnen DateFormat.

Share