Hur du fastställer en persons kön utifrån dennes personnummer i Access – version 2

Nivå: avancerat

Jag har i en tidigare bloggpost, beskrivit hur man tar fram en persons kön utifrån den näst sista siffran i personnumret. I denna bloggpost visar jag ett enklare sätt att göra detta på. Upplägget är i princip på samma sätt som tidigare, jag kommer att använda en utav Access inbyggda funktioner. Denna gång är det funktionen Mid i Access som kommer att användas, även IIF-funktionen kommer att användas.

Personnumret skrivs vanligtvis efter formatet 121212121212 och är tolv tecken långt. Ibland kan man se att det skrivs med ett skiljetecken, enligt formatet 12121212-1212. I detta exempel, är skiljetecknet borta och vi skriver personnumret med tolv tecken. Jag försöker ofta ha mina data i textformat när jag manipulerar data i Access, så även siffror. Ett viktigt skäl är att jag tycker det går lättare att manipulera s.k. textsträngar, eftersom det finns mer funktioner för textmanipulering.

Steg 1

Funktionen MID har syntaxen Mid( sträng, start [, längd ] ). Syntaxen innebär följande:

  • I första steget(sträng) talar vi om i vilken kolumn våra personnummer finns.
  • I andra steget(start) måste vi tala steg vid vilken position i textsträngen där vi ska börja. Vi vill som bekant, ha position 11 räknat från vänster, eftersom det är den näst sista siffran i personnumret.
  • I det tredje(längd) och sista steget måste vi tala hur många positioner vi vill ha med från textsträngen och det är ju som bekant endast 1 position vi vill ha, den näst sista.

I Utrycksverktyget i Access, ser det ut på följande sätt. (Se nedanstående skärmdump):

Funktionen MID i Access

Funktionen MID i Access Uttrycksverktyget.

 

 

 

 

Testa nu och kör frågan du skapat. Har du gjort riktigt, kommer du att se att i det nya fältet PNRSCHECK finns jäma eller udda tal (1 position) där.

Steg 2

Nu är det bara ett steg kvar: du måste översätta de udda och jämna talen till man eller kvinna. Jämn siffra är som bekant kvinna och udda siffra är man. Ett förslag är att du går till min tidigare bloggpost (se högst upp för länken!) och följer det som kallas steg 3 – IIF-satsen för hur du kan göra.

Referens:

Share