Kontrollera om ett eller flera villkor är uppfyllda i Excel?

Anta att vi har ett kalkylark med data och vi vill kontrollera om ett eller flera villkor är uppfyllda. Om ett villkor är uppfyllt, skall vi skriva data i en cell, om det inte uppfyllt skall vi säga att det inte är uppfyllt. Hur går vi tillväga då?

I denna bloggpost presenteras en lösning med hjälp av den inbyggda funktionen OM som finns i Excel. Vi tar ett exempel:

Vi har två kolumner med data som vi kallar för Data1 respektive Data2. Om åtminstone en kolumn innehåller siffran 1, skriver vi siffran 1 i kolumn D( även kallad Ett villkor). Innehåller ingen kolumn siffran 1 skriver vi FALSKT. I nedanstående skärmbild visas hur det ser ut:

Kalkylark Excel med OM-formler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I statusraden högst upp syns formeluttrycket i kolumn D, rad 2. Där skrivs formeln som att vi ska leta efter siffran 1 i kolumn B (Data1) rad 2. Likaså letar formeln efter siffran 1 i kolumn C (Data2). Om vi hittar siffran 1 åtminstone en gång, i kolumn B eller kolumn C, är villkoret sant. Värdet som kommer att skrivas ut i kolumn D, rad 2 blir således siffran 1.

 

Du kan ladda ner en Excel-filen till exemplet, genom att klicka Villkorshantering_Excel.

 

Share