Validera data i Excel

Ofta vill vi att data skall vara korrekta och felen ska vara så få som möjligt. Excel har en smart funktion för detta – funktionen validering.
 
Det finns flera sätt att validera data i Excel och i nedanstående videoklipp finns en länk där jag visar ett sätt hur man gör en datavalidering – Ringa in ogiltiga data.
 
Jag brukar oftast använda metoden för att snabbt få en uppfattning om hur många korrekta datavärden det finns i ett ark,  och när det finns fel går det snabbt att att korrigera dem. 
 
 
 
Share

Konvertera enkelt mellan olika måttenheter i Excel

Att Excel har många smarta, inbyggda funktioner vet de flesta som har jobbat med programmet ett tag. I denna bloggpost skall jag visa en mycket enkel och kraftfull funktion som heter Konvertera (använder du engelsk Excel heter funktionen Convert). Funktionen gör precis vad den utgör sig för att göra: konvertera mellan olika måttenheter. Här kommer några exempel på konverteringar: hur många Fahrenheit är +5 C? Hur många fot är 10 meter? osv.
 
Det svåra med den här funktionen är att veta vilka olika måttenheter det finns att konvertera mellan! Längst ned finns en direktlänk till en Microsoft sida där du kan läsa mer om olika måttenheter du kan konvertera mellan.
 
Du kan också ladda ner ett Excelark längre ner där du kan se några exempel.
 
 
 
 
 
 
 
 
Referens:
Share

Hur man ser om ett år är ett skottår – Exceltips

Har du funderat på hur man ser om ett år är ett skottår eller inte? I den här bloggposten visar jag hur man kan lösa detta i Excel. Ett skottår inträffar som bekant vart fjärde år.
Anta att vi har en serie med år i ett kalkylblad, från 2010 till 2020. Hur kan vi ta reda på vilka år som är skottår? Ett sätt, är att använda de inbyggda funktionerna DAG och DATUM i Excel. Normalt har ju månaden februari 28 dagar, förutom vart fjärde år, skottår, då februari har 29 dagar. Den kunskapen kan vi utnyttja.

I nedanstående exempel har jag ställt upp uttrycket i Excel. Formeln är uppställd på följande sätt:
om det är skottår, ruternas Sant, om inte Falskt. I formeln visas detta genom att skriva in =29. I övrigt framgår av formeluttrycket att B6 är kolumn B och rad 6 och att vi ska titta på de år som står skrivet där. Siffran 2 i uttrycket talar om att vi ska titta på månaden februari. Februari är årets andra månad.

Bilden visar uppställning av formlerna DAG och DATUM i Excel.

I nedanstående bild visas hur resultatet, blir när vi kör igenom samtliga årtal som vi vill utvärdera:

Bilden visar resultatet av utvärderingen om skottår.

Som framgår av resultatet är åren 2012, 2016 och 2020 skottår, där det står SANT.

Share

Hur man använder OM-funktionen i Excel för att hantera och räkna med tomma celler.

OM-funktionen i Excel är kraftfull och användbar. När man väl lärt sig behärska den inser man snart att man kan utföra kraftfulla utvärderingar och beräkningar.

I denna bloggpost visar jag ett exempel på hur man hantera tomma celler i ett kalkylark. Tomma celler indikerar att man har så kallade ’missing values’ eller uppgift saknas. I korthet menas att där det ska finnas ett värde, så är cellen tom och cellen innehåller inte några data. Hanterar man inte detta utan fortsätter att beräkna så uppstår ett systematiskt fel. Hur ska man hantera detta i Excel? Innan man kan utföra beräkningar måste man först utvärdera om cellen innehåller data eller inte. För att lösa uppgiften används den inbyggda funktionen OM i Excel.

 

Vi har ett exempel: I ett kalkylark har vi timlönen för några anställda. Vad vi vill testa är hur många anställda som har en timlön lägre än 135 kronor. Vi måste också undersöka om det finns tomma celler: där det borde finnas ett värde och det är tomt, är annars ett ’missing value’. I ett kalkylark har vi ett fält som heter Timlön och ett fält som heter Timlön HÖG. Innan vi skriver vad som ska göras, gör vi en beskrivning över vad som ska inträffa;

Steg 1 – Utvärdera cellen: om cellen i kolumn A är tom och inte har något värde, ska vi inte göra något; vi låter då cellen vara tom.

Steg 2 – Utvärdera cellens värde: Om det finns ett värde ska vi utvärdera för att se om det är mindre än 135; om det är sant, skriv siffran 0; är värdet större än 135, skriv siffran 1 i fältet Timlön Hög (se nedanstående skärmbild!)

 

Kommentar: I uttrycket ovan har vi två OM-funktioner; den första utvärderar om cellen är tom i fältet Timlön, om cellen är tom ska inget föras. Detta visas genom tecknet ””, som är ett annat sätt att skriv att det är tomt. Om det finns ett värde, letar den andra OM-funktionen efter om värdet i cellen är större eller mindre än 135. Om det är större, skriv siffran 1, annars siffran 0.

När vi utvärderat samtliga celldata i fältet Timlön ser det nu ut så här:

Om funktion för att hantera tomma celler

Kommentar: I den färdiga beräkningen ser vi att där det är tomma celler (’missing values’), utförs ingen beräkning och där det finns ett värde, görs en utvärdering om det är större eller mindre än 135.

 

Share

Hur man tar ut en bokstav från en cell med olika tecken i Excel

Nivå: Avancerad

Att man kan ut en speciell bokstav från en cell som innehåller olika tecken är användbart. I denna bloggpost presenterar jag en lösning med hjälp av tre inbyggda funktioner i Excel. Funktionen är OM, ÄRTAL och SÖK.  Nedan visas ett exempel:

Vi har ett kalkylark med data i kolumner, fältet heter Kolumn. I varje cell vill vi leta efter en bokstav, säg bokstaven A; om vi hittar bokstaven A, skall vi markera detta genom att skriva siffran 1 i fältet som heter Kolumn A. För att tydligare göra, så antar att vi att kalkylarket ser ut på följande sätt:

Alltså: i Kolumn, vill först leta efter bokstaven A. Hittar vi A, skriva siffran 1 i Kolumn A. Finns inte bokstaven A, skrivs siffran 0.

I cell C4, skriver vi nu följande uttryck: =OM(ÄRTAL(SÖK(”B”;B4));1;).

I bilden nedan framgår hur de enskilda funktionerna är kopplade till varandra. (Viktigt är att omsluta funktionerna med parenteser, så att de blir korrekt skrivna!)

Vi fyller ut resten av kolumnen med data, med hjälp av Autofyll. I nedanstående bild visas hur vi letar på andra bokstäver som bokstaven B, C och AB. Vi använder samma uppsättning som i exemplet ovan, med enda skillnaden att vi ändrar vad vi ska söka efter.

Share