Skapa nya ark automatiskt i Excel

Nivå: medelsvår I det är exemplet visas ett enkelt makro på hur du automatisk skapar 5 st. nya kalkylark i Excel. För att testa exemplet gör följande: Gå in i Excel’s Visual Basic Editor eller tryck tangterna Ctrl+F11 samtidigt. Skriv in nedanstående kod i en kodmodul. Sub SkapaArk() ‘Skapa 5 Excelark… For counter = 1 …

Continue reading ‘Skapa nya ark automatiskt i Excel’ »

Share

Kontrollera att ett statistiktillägget är inläst i Excel

Med Excel följer en rad tillgägg som kan utföra olika uppgifter. Alla tillägg installeras inte automatiskt när man utför en standardinstallation av Excel. Ett sådant användbart tillägg är ett statistiktillägg som heter Analysis ToolPak, som kan utföra olika typer av deskriptiv beräkning. (Tillägget heter ATPVBAEN.XLA för att vara exakt.) Man kanske har programmerat ett kalkylark i Excel, för …

Continue reading ‘Kontrollera att ett statistiktillägget är inläst i Excel’ »

Share

Exportera SAS-data till olika dataformat

I bifogat pdf-dokument (längre ner på denna sida) finns SAS-kod och exempel för hur man enkelt exporterar en SAS-datafil till följande dataformat: * dBase * STATA * TAB-separerad textfil * Comma-separerad textfil * SPACE-separerad textfil * SPSS-dataset * Microsoft Access 97 databas * Microsoft Access 2003 databas Hämta exemplen som pdf-dokument, klicka här: SAS-ExportRutiner_100914

Share