Centrala gränsvärdessatsen Excel

nivå: avancerat Centrala Gränsvärdessatsen(CGS) är central inom ämnet Statistik. I denna arbetsbok visas tekniskt hur man kan kan använda Excel’s inbyggda funktioner för att bättre förstå en sannolikhetsfördelning och genomföra simmuleringar. Längst ned  på sidan finns en länk till excelfilen du kan ladda ner. Förenklart kan man säga att vad CGS visar, är att ju fler …

Continue reading ‘Centrala gränsvärdessatsen Excel’ »

Share