Statistikfunktioner Excel

nivå:  avancerat

Excel har en del mycket bra, inbyggda funktioner, inom olika områden. Ett område är Statistik. Visst, det går inte att mäta Excel mot ett professionella statistikprogram som t.ex STATA eller SPSS, för att nämna några exempel, men för att lösa mindre uppgifter snabbt fungerar Excel utmärkt.

I den här bloggposten visar jag några statistikfunktionaliteter med Excel. Längre ned på sidan kan du ladda ner excelfilen med olika exempel på statistiska tillämpningar.

I Excelfilen visar jag beräkningar för följande statistikfunktioner:

  • Poisson-fördelningen, här används Excel-funktionerna Poisson.Förd
  • Hypergeometrisk fördelning, här används Excel-funktionen Hypergeom.Förd
  • Binominal-fördelning, här används Excel-funktionen Binom.Förd eller Binom.Dist

Friskrivning: Notera att detta är absolut ingen skola i ämnet Statistik, utan statistikkunskaperna får du införskaffa på annat håll, om du inte redan har dem. Syftet är att visa på olika statistiska tillämpningar och Excels teknikaliteter.

Ladda ner excelfilen, genom att klicka här!

Share