Hur man länkar data från två kalkylark i Excel till ett med hjälp av MS Query

Oftast har man data på olika ställen, och man vill slå samman dessa data till ett gemensamt kalkylark. I videoklippet visas principen för hur man länkar slår samman data till ett kalkyl ark.

Share