Ta bort vagnreturstecknet från ett fält i ACCESS

Nivå: Avancerad

Ibland kan s.k. oönskade tecken dyka upp i ett fält, i en Access-tabell. I ett s.k. memofält kan det vara oönskade tecken som t.ex ett vagnreturstecken. Vagnreturstecknet uppstår om en användare skrivit in information i ett memofält och sedan tryckt på ENTER-tangenten. Vagnreturtecknet dyker upp som en kvadrat och kan ställa till förtret vid kommande rapporter eller analyser i ACCESS. 

Genom att använda den inbyggda funktionen ERSÄTT  (Replace) i ACCESS samtidigt som man tagit reda på ASCII-koden för vagnreturstecknet kan man enkelt ta bort detta i en ACCESS-fråga.

Frågan i ACCESS formuleras på följande sätt om man vill utföra rensningen:

NYTTFÄLTNAMN: ERSÄTT([Fältnamnet];Tecken(13);””)

Förklaring: NYTTFÄLTNAMN är det nya fältnamn som kommer att skapas för det  rensade fältets data. De rensade datavärdena att kommer att läggas där. ERSÄTT är den inbyggda funktionen i ACCESS som används. Fältnamnet är namnet på fältet där data hämtas ifrån. Tecken(13) är den s.k. ASCII-koden för vagnreturstecknet. Avslutligen, de två apostroftecknen ”” i slutet av strängen, avser att vi inte vill ersätta vagnreturstecknet med något.

Share