Hur man skapa namn på veckodagar med hjälp av funktionen Weekday i Access

Nivå: Avancerad

Inledning

Som bekant har Access en del inbyggda funktioner som är mycket användbara. I den här bloggposten ska jag gå igenom hur man kan använda en utav dem, den inbyggda funktionen WeekdayAntag att vi har en tabell med ett fält som heter Datum. Vi antar att fältet är ett korrekt formaterat datumfält i Access och det ser ut enligt följande: 2014-09-10. Vi kan nu ta hjälp av den inbyggda funktionen Weekday i Access för att fastställa vilket veckodags namn våra datum har.

Funktionen Weekday

Om vi tittar på beskrivningen av funktionen så ser vi att den returnerar en siffra mellan 1 och 7, givet ett datumvärde. Veckodagarna definieras i funktionen enligt följande:

1 = Söndag

2 = Måndag

3 = Tisdag

4 = Onsdag

5 = Torsdag

6 = Fredag

7 = Lördag

Vad som är viktigt att veta är att om vi använder funktionen i en Access-fråga, så returneras enbart en siffra, givet ett datum. Jag skall senare visa hur man kan formatera siffrorna till namn på veckodagar, genom att använda ännu en inbyggd funktion i Access, funktionen IIF.

Konstruktion av den första frågan

Det första som måste göras är att tilldela varje datum, en siffra. I Access-uttrycksverktyget definierar vi frågan. Dag, kommer att bli det nya namnet på fältet vi skall skapa i tabellen. Vi definierar funktionen och skriver in syntaxen för den. I skärmbilden nedan ser du hur det ser ut.

WeekDays1

 

Kommentar: När vi kör frågan, kommer vi se det nya fältet DAG, med en siffra, beroende av vilket datum som hittas.

Konstruktion av den andra frågan

I den andra frågan skall vi definiera veckodagarna. Vi vet vilken siffra som representerar vilken dag. Genom att utnyttja detta, kan vi definiera IIF-satsen. I uttrycksverktyget skriver vi in uttrycket. Nedan ser du hur detta görs.

WeekDays2

 

Kommentar: Vid en första anblick så kan det se avancerat ut, med det är det inte. Det viktiga är bara att omsluta uttrycket med lika många parenteser, till höger respektive vänster.

Färdiga resultatet

Nu är det dags att testköra! Vi startar frågan som vi konstruerat. Har vi gjort rätt skall det se ut som på  bilden nedan:

WeekDays3

 

Kommentar: I bilden ovan ses fälten DATUM, DAG och VECKODAG. Fältet Datum fanns med i tabellen.Vad som är viktigt när det gäller datum, är att datumen måste vara korrekt formaterade, annars kommer de att skapa ett fel. Fältet DAG, skapade vi med hjälp av funktionen Weekday. Tänk på att funktionen  skapar ett nummer för respektive veckodags namn. Med hjälp av IIF-funktionen kan vi slutligen till dela varje siffra ett meningsfullt namn, t.ex Måndag, Tisdag, Onsdag osv.

Share