Skapa nya ark automatiskt i Excel

Nivå: medelsvår I det är exemplet visas ett enkelt makro på hur du automatisk skapar 5 st. nya kalkylark i Excel. För att testa exemplet gör följande: Gå in i Excel’s Visual Basic Editor eller tryck tangterna Ctrl+F11 samtidigt. Skriv in nedanstående kod i en kodmodul. Sub SkapaArk() ’Skapa 5 Excelark… For counter = 1 …

Continue reading ‘Skapa nya ark automatiskt i Excel’ »

Share

Spreadsheet FAQ

En samlingssida med vanligt förekommande frågor, s.k. FAQ, angående Excel. FAQ-sammanställningen bygger på inlägg från nyhetsgruppen: com.apps.spreadsheets. Adressen till samalingssidan med Excel FAQ finss på: www.faqs.org/faqs/spreadsheets/faq

Share

Kontrollera att ett statistiktillägget är inläst i Excel

Med Excel följer en rad tillgägg som kan utföra olika uppgifter. Alla tillägg installeras inte automatiskt när man utför en standardinstallation av Excel. Ett sådant användbart tillägg är ett statistiktillägg som heter Analysis ToolPak, som kan utföra olika typer av deskriptiv beräkning. (Tillägget heter ATPVBAEN.XLA för att vara exakt.) Man kanske har programmerat ett kalkylark i Excel, för …

Continue reading ‘Kontrollera att ett statistiktillägget är inläst i Excel’ »

Share