Skapa nya ark automatiskt i Excel

Nivå: medelsvår

I det är exemplet visas ett enkelt makro på hur du automatisk skapar 5 st. nya kalkylark i Excel. För att testa exemplet gör följande:

Gå in i Excel’s Visual Basic Editor eller tryck tangterna Ctrl+F11 samtidigt. Skriv in nedanstående kod i en kodmodul.

Sub SkapaArk()
’Skapa 5 Excelark…
For counter = 1 To 5
’Ett nytt ark läggs till…
Worksheets.Add
’Gör nu detta 5 gånger,
Next counter
End Sub

Gå ur Visual Basic Editor och kör proceduren SkapaArk. Om du gjort rätt, skall det nu finnas fem stycken kalkylark i Excelarbetsboken.

Share