Kontrollera att ett statistiktillägget är inläst i Excel

Med Excel följer en rad tillgägg som kan utföra olika uppgifter. Alla tillägg installeras inte automatiskt när man utför en standardinstallation av Excel. Ett sådant användbart tillägg är ett statistiktillägg som heter Analysis ToolPak, som kan utföra olika typer av deskriptiv beräkning. (Tillägget heter ATPVBAEN.XLA för att vara exakt.) Man kanske har programmerat ett kalkylark i Excel, för att det skall t.ex beräkna ett medelvärde. För att utföra uppgiften måste tillägget vara installerat i Excel. Man kontrollera detta med hjälp av VB-kod i en modul på följande sätt:  

Med AddIns Property kan man kontrollera att ett Exceltillgägg finns och är tillgänligt när man startar en Excelapplikation.

If AddIns("Analysis ToolPak").Installed = True Then
    MsgBox "Analysis ToolPak är installerat"
Else
    MsgBox "Analysis ToolPak är inte installerat"
End If

Share