Hantera datum och tid i Excel

Alla som använder Excel har någon gång märkt att datumhantering och hantera tid inte är det enklaste.  I Excel gäller att programmet lagrar datum som löpnummer, s.k. serievärden. Som standard gäller att1 januari 1900 är serienummer 1, och t.ex 1 januari 2008 är serienummer 39 448,  eftersom detta datum infaller 39 448 dagar efter 1 januari 1900. Tid lagras som decimaltal eftersom tid räknas som en del av en dag.

Macintosh datumsystem och 1900

Excel stöder två datumsystem, 1900 och Macintosh. Standard i Microsoft Excel är datumsystemet 1900. (I Microsoft Excel för Macintosh är Macintosh datumsystem standard.)

Ändra datumsystem genom att klicka på Alternativ på Verktyg-menyn, därefter fliken Beräkning, och sedan markera eller avmarkera kryssrutan Macintosh datumsystem.  Datumsystemet ändras automatiskt när man öppnar ett dokument från en annan plattform. Om man t ex arbetar i Excel för Windows och öppnar ett dokument som är skapat i Excel för Macintosh kommer kryssrutan ”Macintosh datumsystem” att markeras automatiskt.

Så tolkas tvåsiffriga årtal i Microsoft Excel

Om man vill vara säker på att årsvärden matas in korrekt, ska man ange årsvärdet med fyra siffror (2001 i stället för 01). Om åren matas in med fyra siffror tolkas inte århundradet i Excel.

Om man använder Microsoft Windows 2000 eller senare

Om man använder Microsoft Windows 2000 eller senare, styrs tolkningen av årtal med två siffror i Excel av inställningarna i Nationella inställningar i Kontrollpanelen.

När man anger ett datum som ett textvärde tolkas årtalet på följande sätt i Excel:

00 till 29       Microsoft Excel tolkar de tvåsiffriga värdena 00 till 29 som åren 2000 till 2029. Om man skriver19-05-28antas att datumet ärden 28 maj 2019.

30 till 99       Microsoft Excel tolkar de tvåsiffriga värdena 30 till 99 som åren 1930 till 1999. Om man skriver98-05-28antas att datumet ärden 28 maj 1998.

Ändring av standarddatumformatet görs i Windows Kontrollpanelen. Inställningarna här påverkar samtliga program man kör och hur de hanterar datum. OBS! Tänk på att ändringar kommer att påverka alla dokument som innehåller datum och tidsfunktioner!

Referens:

Använda datum och tid i Excel – http://support.microsoft.com/kb/214094/sv

Share