Hur man tar ut en bokstav från en cell med olika tecken i Excel

Nivå: Avancerad

Att man kan ut en speciell bokstav från en cell som innehåller olika tecken är användbart. I denna bloggpost presenterar jag en lösning med hjälp av tre inbyggda funktioner i Excel. Funktionen är OM, ÄRTAL och SÖK.  Nedan visas ett exempel:

Vi har ett kalkylark med data i kolumner, fältet heter Kolumn. I varje cell vill vi leta efter en bokstav, säg bokstaven A; om vi hittar bokstaven A, skall vi markera detta genom att skriva siffran 1 i fältet som heter Kolumn A. För att tydligare göra, så antar att vi att kalkylarket ser ut på följande sätt:

Alltså: i Kolumn, vill först leta efter bokstaven A. Hittar vi A, skriva siffran 1 i Kolumn A. Finns inte bokstaven A, skrivs siffran 0.

I cell C4, skriver vi nu följande uttryck: =OM(ÄRTAL(SÖK(”B”;B4));1;).

I bilden nedan framgår hur de enskilda funktionerna är kopplade till varandra. (Viktigt är att omsluta funktionerna med parenteser, så att de blir korrekt skrivna!)

Vi fyller ut resten av kolumnen med data, med hjälp av Autofyll. I nedanstående bild visas hur vi letar på andra bokstäver som bokstaven B, C och AB. Vi använder samma uppsättning som i exemplet ovan, med enda skillnaden att vi ändrar vad vi ska söka efter.

Share