Hur man ser om ett år är ett skottår – Exceltips

Har du funderat på hur man ser om ett år är ett skottår eller inte? I den här bloggposten visar jag hur man kan lösa detta i Excel. Ett skottår inträffar som bekant vart fjärde år.
Anta att vi har en serie med år i ett kalkylblad, från 2010 till 2020. Hur kan vi ta reda på vilka år som är skottår? Ett sätt, är att använda de inbyggda funktionerna DAG och DATUM i Excel. Normalt har ju månaden februari 28 dagar, förutom vart fjärde år, skottår, då februari har 29 dagar. Den kunskapen kan vi utnyttja.

I nedanstående exempel har jag ställt upp uttrycket i Excel. Formeln är uppställd på följande sätt:
om det är skottår, ruternas Sant, om inte Falskt. I formeln visas detta genom att skriva in =29. I övrigt framgår av formeluttrycket att B6 är kolumn B och rad 6 och att vi ska titta på de år som står skrivet där. Siffran 2 i uttrycket talar om att vi ska titta på månaden februari. Februari är årets andra månad.

Bilden visar uppställning av formlerna DAG och DATUM i Excel.

I nedanstående bild visas hur resultatet, blir när vi kör igenom samtliga årtal som vi vill utvärdera:

Bilden visar resultatet av utvärderingen om skottår.

Som framgår av resultatet är åren 2012, 2016 och 2020 skottår, där det står SANT.

Share