Centrala gränsvärdessatsen Excel

nivå: avancerat

Centrala Gränsvärdessatsen(CGS) är central inom ämnet Statistik. I denna arbetsbok visas tekniskt hur man kan kan använda Excel’s inbyggda funktioner för att bättre förstå en sannolikhetsfördelning och genomföra simmuleringar. Längst ned  på sidan finns en länk till excelfilen du kan ladda ner.

Förenklart kan man säga att vad CGS visar, är att ju fler stickprov vi drar, beräknar dess medelvärdet, ju mer ”klockformad” kommer sannolikhetsfördelningen att bli. Medelvärdena från stickproven i sannolikhetsfördelningen kommer att närma sig den s.k. Normalfördelningen. Medelvärdena från stickproven kommer också att närma sig det förväntade, ”sanna” värdet vid tillräckligt många stickprov.

De funktioner som användas från Excel är:

  • Funktionen FREKVENS, notera att där den används implementeras den som en Array Formel
  • Funktionen MEDEL
  • Funktionen AVERAGEA – i princip samma som funktionen MEDEL. Används endast i testsyfte.
  • Funktionen SLUMP.MELLAN – används för att ta fram slumptalen.

Se i Excel-hjälpen för mer information om funktionerna.

OBS! Detta är inget kursmoment i ämnet Statistik, utan syftet är att visa de rent tekniska tillämpningarna i Excel.

Ladda ner excelfilen som visar simuleringar med Centrala gränsvärdessatsen genom att klicka här!

Referenser

Nedan finns länkar som bättre förklara Centrala gränsvärdessatsen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Centrala_gränsvärdessatsen

 

Share