Beräkna QALY-vikter i STATA

QALY

Quality-Adjusted Life Years(Kvalitetsjusterade levnadsår), förkortas QALY, används inom Hälsoekonomin och kan förenklat sammanfattas som ett mått, med vilket man kan väga olika medicinska insatser mot varandra. Det här exemplet på hur man kan beräkna QALY-vikter är genomfört med hjälp av statistikprogrammet STATA. Jag utvecklar inte QALY-begreppet i denna bloggpost, utan hänvisar till andra källor på nätet. En del förklaringar måste dock göras, men fokus läggs på det tekniska, att beräkna QALY-vikter i STATA.

Den mest använda förteckningen för EQ-5D togs fram av en grupp forskare i England på 90-talet. (Någon svenska motsvarighet finns ännu inte.) Förenklat kan man säga, att man vad man gjorde, var att ta fram en standardpopulation, som olika vikter beräknades för.

Förteckningen över variabler ser ut på följande sätt (de engelska begreppen används) Mobility, Self-care, Usual activities, Pain/discomfort, Anxiety/depression. För respektive område (dimension) har man tre olika tillstånd som man kan befinna sig i: om vi tar Mobility som exempel, finns tillstånden 1. No problems walking; 2. Some problem walking about; 3. Confined to bed. Likvärdigt gäller för de andra variablerna.

Enligt forskargruppen togs följande vikter fram, (enligt nedan). Tabellen är hämtad ur Michael Drummond’s bok ”Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes”. Second edition 1997:

DIMENSION COEFFICIENT
Constant 0.081
Mobility
-level 2 0.069
-level 3 0.314
 Self-care 0.104
 -level 2 0.104
 -level 3 0.214
 Usual activities
 -level 2 0.036
-level 3 0.094
Pain/discomfort
-level 2 0.123
-level 3 0.386
Anxiety/depression
-level 2 0.071
-level 3 0.236
N3 0.269

 

STATA DO-file

I Stata sätter man upp programmeringen i Do-filen på följande sätt:

Programmering i STATA

Programmering i STATA.

Kommentar till programkoden: Variabelnamnen är i samma ordning som i tabellen. Exempelvis är variabelnamnet för Mobility, mo. Variabeln mo är svaret på hur en individ besvarat frågan. Vad som görs i programsatsen är att en ny variabel skapas, dit aktuellt värde läggs in. Om vi tar variabeln Mobility som exempel, läggs värdet för variabeln mo i en ny variabel som skapas, mot.  Antag att personen besvarat frågan om Mobility med alternativet 2. I variabeln mot räknas värdet om utifrån standardpopulationens vikt och värdet läggs sedan in i variabeln: 1-0.062=0.938. (Se högst upp i programkoden ovan)

 

Färdiga resultatet

I tabellen nedan syns de färdiga beräkningarna som do-filen utfört i STATA. Alla variabler är inte med på bilden nedan, men notera att till exempel variabeln eq5d är den sammanlagda, vägda QALY-vikten. Variabeln eq5d1 är egentligen samma som eq5d, eller rättare sagt, ska vara lika. Den är med som en kontrollvariabel så att det är riktigt uträknat.

Beräkningen av EQ5D utförd i STATA

Beräkningen av EQ5D utförd i STATA

Share