Princip för att radera dubbletter i en Access-tabell

Nivå: Avancerad

Antag att vi har en Access-tabell med ett fält där vi misstänker att det finns dubbletter. Vi vill vill ta bort dubbletterna från tabellen. En enkel strategi för att kontrollera om det finns dubbletter och om de finns, ta bort dessa dubbleter är att göra på följande sätt:

1.  Kopiera orginaltabellen med misstänkta dubbletter.

2. Klistra in genom alternativet ”Structure Only” och ange ett unikt namn på tabellen, t.ex malltabell eller vad det kan vara.

3. I den tabell som skapas (”malltabell”), tilldela det fält där dubbletter relativt enkelt kan lokaliseras, sätt en Primary Key-egenskap för detta fält. Ett exempel kan vara om man har ett register med unika individer, typ personnummer.

4. Gå nu till orginaltabellen med dubbletter och skapa en tilläggsfråga, ange nu som mål din malltabell. Den är ännu tom på data.

5. Kör frågan. Du kommer att få en fråga från Access om att inga dubletter tillåts till din malltabell.

6. Acceptera detta. Din malltabell har nu uppdaterats med unika data och inga dubbletter ska förekomma i tabellen ”malltabell”.

Microsoft har ett mer utförligt dokument om hur man gör detta. Dokumentet heter  http://support.microsoft.com/kb/209183

Share