Formatera en strängvariabel till en numerisk i SPSS

Antag att vi har en strängvariabel med två decimaler och att vi vill formatera den till en numerisk variabel. Exempel: Vi har en variabel som heter Last och som har värdet 1031.34 som ska konvertas till numeriska värdet 1031,34. Här är ett förslag på lösning: COMPUTE Last2=number(Last,comma8.2). EXECUTE.  COMPUTE Open2=number(Open,comma8.2). EXECUTE.  COMPUTE High2=number(High,comma8.2). EXECUTE.  COMPUTE Low2=number(Low,comma8.2). EXECUTE.

Share

Exportera SAS-data till olika dataformat

I bifogat pdf-dokument (längre ner på denna sida) finns SAS-kod och exempel för hur man enkelt exporterar en SAS-datafil till följande dataformat: * dBase * STATA * TAB-separerad textfil * Comma-separerad textfil * SPACE-separerad textfil * SPSS-dataset * Microsoft Access 97 databas * Microsoft Access 2003 databas Hämta exemplen som pdf-dokument, klicka här: SAS-ExportRutiner_100914

Share