Förstå RANGE i Excel

Nivå: Avancerad (Till detta exempel finns en Excelarbetsbok med programkod att ladda ner för den som vill fördjupa sig. ) När man arbetar med Excel och utvecklar egna makron är objetet RANGE grundläggande i Excel. Man kan förstå RANGE som att det är ett område av celler i ett kalkylark som ges ett namn. När …

Continue reading ‘Förstå RANGE i Excel’ »

Share