Stimulerande datakurs i NVIVO 8

Var i Onsdags och Torsdags i Göteborg för att gå en datakurs i programmet NVIVO. Versionen på NVIVO var # 8.  Det är svårt att kort beskriva vad NVIVO är, men man kan säga att det är ett program som är utvecklat bl.a för s.k. kvalitativ forskning och arbete med fokusgrupper. Det finns andra användningsområden också, men dessa nämnda är kanske de vanligaste.  Har du  någon gång kommit i kontakt med begrepp som exempelvis Ground Theory,  så förstår du kanske  vad man kan uträtta med programmet. Jag har själv inte arbetat så mycket med NVIVO än, men efter kursgenomgången så börjar jag åtminstone förstå den oerhörda potentialen som finns i programmet.  Man kan nästan ”göra allt” och det verkar inte finnas några begräsningar, annat än mentala och föreställningsmässiga. Nåvål, riktigt så enkelt är det inte, men det går att uträtta mycket med programmet.  Det bästa med programmet är också den största svagheten:  programmets flexibilitet. Vad som krävs för att lyckas med NVIVO är att man är oerhört strukturerad och att man vet vad man vill uppnå när man startar ett NVIVO-projekt.  Är man inte strukturerad i NVIVO, så är man snart förlorad. Bra sidor i programmet är att man kan involera olika media i sina NVIVO-projekt, t.ex ljudfiler, videoklipp, bildanalys.  Det finns en s.k. utvärderingsversion av programmet om man vill prova på deras hemsida, http://www.qsrinternational.com/

Share