Lägg till data från två datafiler till en datafil med EpiInfo

Förutsättningar för att det ska fungera:  datafilerna måste  ha samma variabelstruktur.

 Programsats i EpiInfo

  • Den första datafilen(datafil1.rec)

Read datafil1.rec

Route temp1.rec

Write recfile/noecho

  •  Den andra datafilen(datafil2.rec)

Read datafil2.rec

Route temp1.rec

Write recfile/noecho

 

Nu skall data från datafil1 och datafil2 ligga i temp1.rec

Share