Lägg egna arbetsrutiner och kod i PERSONAL.XLS i Excel

Nivå: medelsvår

Om du vill ha egna rutiner, programkod etc. är det mycket effektivt att lägga sådant i en PERSONAL.XLS (för Excel 2003). PERSONAL.XLS är en gömd arbetsbok som öppnas varje gång man startar Excel. De makron man lägger där, är tillgänglig från alla arbetsböcker som är öppna i Excel. Mycket användbart!

En bra beskrivning över hur man skapar en PERSONAL.XLS finns på Microsoft Support. Klicka länken för mer information: https://support.microsoft.com/en-us/kb/288117

Share