Skapa nya ark automatiskt i Excel

Nivå: medelsvår I det är exemplet visas ett enkelt makro på hur du automatisk skapar 5 st. nya kalkylark i Excel. För att testa exemplet gör följande: Gå in i Excel’s Visual Basic Editor eller tryck tangterna Ctrl+F11 samtidigt. Skriv in nedanstående kod i en kodmodul. Sub SkapaArk() ’Skapa 5 Excelark… For counter = 1 …

Continue reading ‘Skapa nya ark automatiskt i Excel’ »

Share

Om Mikael Åberg

Jag heter Mikael Åberg och är född 1961. Jag har programmerat sedan 1995 och jag använder programvaror som Microsoft Access,  Excel och Word. (Ja, Word är ett utmärkt verktyg för att skapa kraftfulla rapporter!). Mitt favoritspråk är Visul Basic (VB) . Ambitionen med bloggen? Från början var det mest i form av minnesanteckningar och för …

Continue reading ‘Om Mikael Åberg’ »

Share