Skapa nya ark automatiskt i Excel

Nivå: medelsvår I det är exemplet visas ett enkelt makro på hur du automatisk skapar 5 st. nya kalkylark i Excel. För att testa exemplet gör följande: Gå in i Excel’s Visual Basic Editor eller tryck tangterna Ctrl+F11 samtidigt. Skriv in nedanstående kod i en kodmodul. Sub SkapaArk() ’Skapa 5 Excelark… For counter = 1 …

Continue reading ‘Skapa nya ark automatiskt i Excel’ »

Share

Om Mikael Åberg

Jag heter Mikael Åberg och jag har programmerat sedan 1995. Jag använder mest programvaror som Microsoft Access,  Excel och Word. (Ja, Word är ett utmärkt verktyg för kraftfulla rapporter!). Mitt favoritspråk är Visul Basic (VB) . Ambitionen med bloggen? Från början var detta mest i form av minnesanteckningar och för att jag skulle komma ihåg. …

Continue reading ‘Om Mikael Åberg’ »

Share