Hur man skapar slumptal i ett datamaterial med hjälp av ACCESS

Nivå: Avancerad nivå Förutsättningar: Det här exmplet förutsätter att du är mycket förtrogen med hur man arbetar med egentillverkade funktioner skrivna VB (Visual Basic programmering) och hur du implementerar dessa funktioner i en ACCESS-fråga, som sedan exekveras. Inledning Antag att vi har ett stort datamaterial, i en Access-tabell, och att vi vill kunna förbereda datamaterialet, …

Continue reading ‘Hur man skapar slumptal i ett datamaterial med hjälp av ACCESS’ »

Share

Om Mikael Åberg

Jag heter Mikael Åberg och är född 1961. Jag har programmerat sedan 1995 och jag använder programvaror som Microsoft Access,  Excel och Word. (Ja, Word är ett utmärkt verktyg för att skapa kraftfulla rapporter!). Mitt favoritspråk är Visul Basic (VB) . Ambitionen med bloggen? Från början var det mest i form av minnesanteckningar och för …

Continue reading ‘Om Mikael Åberg’ »

Share