Formatera en strängvariabel till en numerisk i SPSS

Antag att vi har en strängvariabel med två decimaler och att vi vill formatera den till en numerisk variabel. Exempel: Vi har en variabel som heter Last och som har värdet 1031.34 som ska konvertas till numeriska värdet 1031,34. Här är ett förslag på lösning: COMPUTE Last2=number(Last,comma8.2). EXECUTE.  COMPUTE Open2=number(Open,comma8.2). EXECUTE.  COMPUTE High2=number(High,comma8.2). EXECUTE.  COMPUTE Low2=number(Low,comma8.2). EXECUTE.

Share