Hur man gör en fristående tabell med verktyget DELSUMMA i Excel

Om du skapat en tabell med verktyg Delsumma i Excel, kan man ibland vilja använda sammanställningen i ett nytt sammanhang. Vi vill bara använda sammanställningen som vi ser i Delsumma. Är det bara att kopiera rakt över och lägga i ett nytt ark? För att förstå detta, måste vi förstå principen med Delsumma. Principen är …

Continue reading ‘Hur man gör en fristående tabell med verktyget DELSUMMA i Excel’ »

Share