Skapa automatisk registrering av datavärden till en EpiInfo-datafil

Nivå:  för avancerade EpiInfo-användare

I detta exempel visas hur kraftfullt EpiInfo är.  Något man råkar ut för ibland är hur man skall hantera en situation liknande den här:  när man registrerar data för en variabel, vill man att programmet automatiskt skall fylla i datavärden för andra variabler,  samtidigt som man ”hoppar” förbi andra variabler.

Ladda ner pdf-dokumentet Skapa automatisk registrering av datavärden i EpiInfo för att se principen för hur man programmerar ett sådant senario i EpiInfo

Share