Script som snabbt ger en anslutningssträng

Nivå: Medelsvår

Att ansluta sin applikation till en databas är en vanlig företeelse idag. Ibland kan det var knivigt att veta exakt hur själva anslutningen ser ut. 

Här kommer ett tips om hur du snabbt hittar koden för en anslutningssträng till en databas. Databasen ska vara registrerad på din dator.  Vi skapar ett VBS-script som hjälper oss med detta.  Gör så här:

Öppna Anteckningar i Windows (eller någon annan texteditor).  Kopiera in följande kod:

========= Skriptkodstart ==============

Dim oDataLinks, sRetVal
Set oDataLinks = CreateObject( “DataLinks” )
sRetVal = oDataLinks.PromptNew
On Error GoTo 0
If Not IsEmpty(sRetVal) Then
InputBox “Din anslutningssträng är listad nedan.”, _
    “OlEDB Connection String”, sRetVal
End If
Set oDataLinks = Nothing

========= Skripkodslut ==============

Spara nu dokumentet med filextensionen .vbs,  t.ex oledbconnstring.vbseller hitta på något annat passande filnamn.  Testa och kör skriptet genom att dubbelklicka filen.

Share