Hur man tar bort kalkylerade fält från ett Excelark

Om man vill exportera ett dataset till exempelvis ett statistikprogram måste man först ta bort kalkylerade fält i Excel. I denna demonstration visas ett sätt att göra detta.

Share