Excel’s SelectionChange event

Nivå: Medelsvår

Här följer ett exempel på hur man kan använda SelectionChange event i Excel.  Exemplet går ut på följande:  när användaren stegar runt med piltangenten på ett Excelark med data, kommer aktuell koulmn och rad att markeras och bli gulmarkerad.  Exemplet visar hur man kan göra det enkelt för en användare att visa en speciell cell med data, kan vara bra vid en presentation t.ex.

VBA-koden som utför detta läggs i detta fall på själva arket där data finns. Öppna VBE med tangent Alt+F11 i Excel och skriv in följande VBA-kod på det kalkylark, där data finns:

================Kodstart===========================

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
    With ActiveCell
        .EntireRow.Interior.ColorIndex = 36
        .EntireColumn.Interior.ColorIndex = 36
    End With
End Sub
===================== kodslut========================

Koden ovan gör följande: först tas bakgrundsfärgen bort för alla celler i arket. I nästa sekvens skuggas kolumnen,  raden och cellen  gul, när man stegar upp eller ner med piltangenten på arket.

Du kan ladda ner exemplet och testa själv på egen hand,  Excel_SelectionChangeEvent.

Share