Excel’s Worksheet events och Chartobject

Nivå: Avancerad

Om man utvecklar applikationer i t.ex Excel vill man att den skall göra något. Med hjälp av Events (händelser) kan man uträtta olika uppgifter. Ett exempel på ett event är en användare som klickar t.ex på en OK-knapp, eller klickar på Avbryt om händelsen inte skall inträffa etc. Ett annat exempel är att något skall hända när man startar en arbetsbok i Excel. Exempelvis vill vi att Excel automatiskt skall sortera en massa kalkylark varje gång arbetsboken  öppnas, någon uppgift skall utföras innan användaren sparar och stänger en arbetsbok. Listan på exempel kan göras lång.

I Excel finns det otroligt många varianter på hur man kan utföra olika typer av händelser genom att  använda sig av s.k event handler procedures. I detta exempel skall vi titta på på ett  ganska sofistikerat exempel där vi använder Worksheet events och Chart events.

Exemplet: Antag att vi vi har ett kalkylark med försäljningsdata och vad vi vill ska hända är att varje gång vi går upp eller ned med piltangenten, i kolumnen, så uppdateras ett diagram automatiskt för varje försäljare.  

Om du vill se Excel-exemplet och hur det fungerar, klicka  Excel_Event för nedladdning.

Share